Documenten en formulieren

Afwezigheidsattest

Zowel voor kleuters als voor leerlingen lager onderwijs is het nodig dat een kind voldoende aanwezig is om een vlotte schoolloopbaan te kunnen doorlopen.  Dit betekent ook ‘op tijd’ zijn. In de basisschool zijn ouders hiervoor verantwoordelijk. We vragen om afwezigheden telefonisch te melden aan de school, liefst voor 8.30u. 

Kleuters hebben geen attest nodig als ze afwezig zijn. Voor kinderen die een extra jaartje in de kleuterklas blijven, tellen de regels van de lagere school. 
Kinderen zijn leerplichtig vanaf 1 september van het jaar waarin ze 5 jaar worden. Van 3de kleuters wordt een aanwezigheid van minstens 290 halve dagen verwacht.

In de lagere school gelden deze regels:

Afwezigheden waar geen toestemming voor is worden beschouwd als ‘problematisch’.   Ook twijfelachtige attesten zien we als problematisch. Vanaf vijf zulke halve dagen moeten dit gemeld worden aan het CLB.

Medicatie

Als kinderen ziek worden op school, worden de ouders gecontacteerd. De school is niet bevoegd om medicatie toe te dienen. Enkel op voorschrift van de arts kunnen wij op school medicatie geven. 

attest_toedienen_medicatie