Vrienden dromen samen, samen bouwen aan vriendschap!

Wij willen we de kinderen uitnodigen om te investeren in vriendschap. Elke maand hebben we een ander aandachtspunt dat een deeltje van de ruime term 'vriendschap' belicht. Hieraan worden activiteiten gelink op school-, klas- en kindniveau. Kinderen worden de hele maand uigedaagd om extra aandacht te hebben voor dit maandpunt.

Wat dit elke maand inhoudt, wordt in de wijzertjesbabbel aangebracht. Dit is een moment waarop de hele lagere school (en soms ook de kleuterklassen) samenkomt om dingen zoals het maandpuntje, jarigen, speciale dagen, activiteiten, afspraken, ... aan te kondigen of te bespreken.