gezondheidsbeleid

Gezondheid is een zeer ruim begrip. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) omschrijft gezondheid als volgt: 

Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijk gebreken.’

Deze definitie dateert reeds van 1948 en wordt door sommige critici omschreven als te statisch omdat gezondheid wordt omschreven als een toestand. Als uitgangspunt voor het gezondheidsbeleid op onze school, streven wij ook de dynamische definitie van gezondheid volgens Dokter Machteld Huber van het Instituut voor Positieve Gezondheid in Nederland onder na: 

Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.”

Belangrijk hierbij is dat gezondheid een dynamisch gegeven is dat jongeren activeert tot het ontwikkelen van veerkracht en verantwoordelijkheidszin ten opzichte van zichzelf en hun omgeving. Gezondheid is op onze school een gedeelde verantwoordelijkheid. Gezond leven is een werkwoord. Bijgevolg streven wij er als school naar dat het werken aan een gezonde levensstijl een gewoonte wordt in het dagelijks leven van de leerlingen en het personeel.

Onderwijs en gezondheid hebben een sterke, wederkerige verhouding.  Een goede fysieke, sociale en mentale gezondheid leidt immers tot positieve leerresultaten en vice versa. Daarom zet onze school in op gezonde voeding, voldoende beweging en mentale gezondheid.

Onze school is ervan overtuigd dat gezondheidsbevordering enkel kan slagen op voorwaarde dat er ondersteuning is op verschillende niveaus. Zo betrekken wij bij het ontwikkelen van ons gezondheidsbeleid de leerlingen, het schoolteam, de ouders en externe experts ter ondersteuning.

Er worden duidelijke afspraken gemaakt die in het schoolreglement opgenomen worden.